top of page

Avgifter 2021 & förändringar i styrelsen

Avgifter 2021

Tidigare i år har styrelsen anlitat Sustend för att ta fram en helt ny underhållsplan för föreningen. Det är underhållsplanen som hela tiden ligger till grund för styrelsens arbete, och vi har sedan senaste uppdateringen av den tidigare planen upptäckt flera saker som borde funnits med men som saknats. Bland annat reliningen av bottenstammarna som nu startat.


Efter uppdateringen visade sig våra misstankar att stämma, och vårt kostnaderna för vårt faktiska underhållsbehov är större än tidigare siffror visat.


Utöver att vi löpande ser över våra driftskostnader, så innebär det att föreningen även har ett behov av att öka intäkterna. Höjningen av årsavgifterna blir därmed större än de 5-6% vi tidigare räknat med.


Från och med 2021-01-01 kommer avgifterna därför att höjas med 10%. Observera att höjningen gäller på det belopp du på avin ser som Årsavgift Bostad. Värmetillägget höjs med 2%.


Styrelsen

Simon Hoff (ledamot sedan stämman 2020) har avgått på grund av flytt. Sadir Alkuhaili (ledamot sedan stämman 2020) har valt att avgå på grund av bristande tid och engagemang.


Även Johanna Sandberg har flyttat - men fortsätter sitt styrelseengagemang i mån av tid till nästa årsstämma.


Det innebär att vi är betydligt färre än förväntat som ska dela på styrelsearbetet. Det innebär också att svarstiderna på mailen många gånger blir längre än tidigare, och vi ber er därför om att alltid gå in på www.brfviborg1.com och leta efter information innan ni mailar oss. Svaren på många frågor finns där.


Tack på förhand!

372 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vid översvämning och skador utanför kontorstid

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Commenti


bottom of page