top of page
  • Cornelia

Avgiftsförändringar för 2024

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändring av avgiften inför 2024. Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 15% . Årsavgiften i en bostadsrättsförening är det som i de långa loppet ska täcka bostadsrättshavarens del av föreningens driftskostnader, underhåll och investeringar. Tyvärr har även världsläget ändrats vilket påverkar föreningens kostnader, just nu försöker vi spara in på det som vi kan spara in på, ett exempel på det är att vi inte kommer ha några julgranar i år på innergården.


Enligt den underhållsplan som upprättades 2020 så har vi ett förväntat underhållsbehov på ca 2.7 miljoner kr per år fram till år 2070. Det är bland annat detta planerade underhåll som ligger till grund för vårt behov av att höja avgiften.


För mer information är ni välkomna på öppethus den 18 december kl. 17:30-18:00 i styrelserummet (källaren) på Köpenhamnsvägen 32.Hälsar Styrelsen

146 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Hej, Vi är i stort behov av att komma i kontakt med medlemmen som har tillgång till källarförråd 512 på Bellevuevägen 2. Ocab ska hämta fläkten på måndag (11/12 )som blev ditsatt efter översvämningen

Hej, Vill informera om att det blev översvämning i källarutrymmet på Bellevuevägen 2 igår. Ocab har varit där vid två olika omgångar, men det fortsätter tränga in vatten genom fasaden. Vi kommer ha k

bottom of page