top of page

Bellevuevägen 2 - översvämning i källare

Någon verkar ha kommit åt att, medvetet eller omedvetet, dra ut sladden till den ena pumpen på Bellevuevägen 2, vilket resulterat i att delar av källaren nu står i avloppsvatten.


Spolbil är beställd!


Uppdatering 21:56

Översvämningen är nu åtgärdad!

131 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vid översvämning och skador utanför kontorstid

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Översvämning igen

Vattnet i källaren är tillbaks, men eftersom marken här är helt mättad med vatten så är det i nuläget inte någon poäng att tillkalla spolbil under jourtid, eftersom vi ändå kommer hamna i samma situat

Comments


bottom of page