top of page

Container v 47

På måndag placeras en container ut vid miljöhuset.

Denna är i huvudsak för trädgårdsavfallet som SBC får ihop under veckans arbete, men det går även bra för medlemmar att kasta sitt grovavfall.


Till grovavfall räknas lösa föremål i hemmet, till exempel hyllor, soffor och bord.


Tyvärr behöver vi återigen påminna om att byggavfall, färgburkar och liknande inte räknas som grovavfall.


Oljor, kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor, målarfärg, lösningsmedel och gasdrivna sprayburkar är exempel på farligt avfall - och ska sorteras därefter. Detsamma gäller vitvaror som kylskåp och spisar som ska köras till närmsta återvinningsstation.


För containern betalar vi, utöver kostnaden för att sätta ut den, hämta den och dygnsavgift, för vikten på avfallet som läggs där i, men kostnaden per kg blir avsevärt mycket högre (för allt som hamnat i containern) om någon väljer att kasta saker som inte hör hemma där. Missbrukas detta så kommer vi av kostnadsskäl bli tvungna att se över om det ens är hållbart att ta hit container framöver.

108 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Container v 16

Comments


bottom of page