top of page

E.On SmartKomfort

Som vi informerat om på https://www.brfviborg1.com/information/underhåll så pågår just nu arbete med energioptimering.


E.On SmartKomfort går kortfattat ut på att det placeras ut inomhusgivare i ett antal strategiskt utvalda lägenheter i föreningen som sedan kommunicerar med fjärrvärmecentralen. Målet är att detta ska hjälpa oss att få en jämnare värmekurva, och i förlängningen påverka både vår komfort och ekonomi positivt.


I dagarna har ett andra brev gått ut till berörda lägenheter, där det i första omgången kommer placera ut inomhusgivare i 18 lägenheter. Givarna blir en del av föreningens värmesystem, och får inte plockas ned (annat än exempelvis vid renovering av bostaden).


I samband med detta kommer det även att placeras ut nya utomhusgivare på några av husen, och ni kan därför framöver komma att se personer från GK (GunnarKarlsen) och Elmation AB. Samtliga av dessa kommer att bära tryck med respektive företags logotyper samt synlig ID06 med respektive företags logga.


I förlängningen så kan det även bli aktuellt att placera ut inomhusgivare i resten av lägenheterna också, för att på så sätt få ett ännu bättre optimerat värmesystem - samt för att underlätta felsökning när någon medlem upplever att det är kallt i bostaden trots att värmen är i full gång.

130 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Avgiftsförändringar för 2022

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändringar av avgifterna inför 2022: Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 10%.

Comments


bottom of page