top of page

Extrastämma 14 oktober - om tomträtt vs friköp

Som vi tidigare meddelat så kommer den årliga tomträttsavgälden (hyran vi betalar för marken våra hus står på) att öka från 8000 kr till strax under 1,1 miljoner per år från och med 2020-03-14.


Styrelsens önskan har hela tiden varit att få ett erbjudande om friköp för att se om detta är möjligt, ekonomiskt försvarbart och ens ett rimligt alternativ.


Vi har nu mottagit ett erbjudande om att friköpa våra två tomter, Viborg 1 och Spetsen 1. I förbindelse med detta så kommer vi inom kort att skicka ut kallelser till en extrastämma måndagen den 14 oktober kl 18:30 - för att rösta fram ett beslut. Vi vill dock redan nu att så många som möjligt bokar in denna kväll!


Friköpspriset är satt till 55,6 miljoner kronor. I samråd med vår ekonomiska förvaltare, Bredablick Förvaltning, så har styrelsen kommit fram till att detta bör vara det mest lönsamma alternativet.


Vi vill därför att så många som möjligt anmäler sig, antingen via hemsidan eller via anmälningsblanketten som delas ut i samband med den kommande kallelsen. Vi bjuder på dryck och tilltugg.


Närvara kommer också vår ekonomiska förvaltare Oskar från Bredablick. Vi vill dock att ni redan nu inkommer med eventuella frågor och funderingar till oss - så att både vi och Oskar kan förbereda oss och ge er utförliga och korrekta svar på alla era eventuella funderingar kring tomträttsavgäld och friköp.


Vår rekommendation är friköp, och vi kommer att gå igenom vilka möjliga alternativ vi har gällande det - utan att för den delen drabbas av högre utgifter än vid fortsatt tomträttsavgäld.

Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot att träffa er alla på stämman!


Vänligen


Styrelsen

203 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page