top of page
  • Cornelia

Laddstolpar till vår parkering?

Föreningen undersöker möjligheten till att installera laddstolpar till vår parkering. Innan något beslut fattas behöver vi i styrelsen veta hur många det är av våra medlemmar som är intresserade.


Det finns lappar i varje trappuppgång där man ska fylla i om intresset finns.


När vi pratat med olika företag har vi förstått det som att det inte är någon extra kostnad som tillfaller föreningen avseende installationen av laddatolpar, utan det blir isf ett abonnemang med en månadskostnad som medlemmen själv får bekosta.


Hälsningar Styrelsen
73 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Hej, Vi är i stort behov av att komma i kontakt med medlemmen som har tillgång till källarförråd 512 på Bellevuevägen 2. Ocab ska hämta fläkten på måndag (11/12 )som blev ditsatt efter översvämningen

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändring av avgiften inför 2024. Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 15% . Års

Hej, Vill informera om att det blev översvämning i källarutrymmet på Bellevuevägen 2 igår. Ocab har varit där vid två olika omgångar, men det fortsätter tränga in vatten genom fasaden. Vi kommer ha k

bottom of page