top of page

Medlemsinfo januari 2018

Granar

Julen är över och granar kan i år lämnas bredvid miljöhuset, där det finns tunnor för trädgårdsavfall. Dessa blir då bortfraktade av vaktmästarna.

Vi ser att någon valt att dumpa sin julgran i odlingslotten, detta är inte okej, och du

som har gjort det kan flytta den till ovan nämnda plats.

Motioner

Vi vill bara påminna om att eventuella motioner ska lämnas till styrelsen senast

31 januari för att komma med på årsmötet.

Spolning och fräsning

Som vi tidigare informerat om så är det nu dags att påbörja arbetet med

fräsning och spolning av bottenstammarna i föreningen.

Berörda medlemmar, som behöver tömma sina förråd, får separat information om detta. Kolla därför extra noga om du fått någonting mer från oss!

Styrelserum

Styrelserummet är flyttat från Bellevuevägen 4 till Köpenhamnsvägen 32, vilket

innebär att även öppet hus kommer att äga rum där framöver. Nästa öppet hus är den

6:e februari.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

10 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page