top of page

Medlemsinfo maj 2018

Stämma & extrastämma - Varför?

Kallelse har som ni alla sett delats ut inför årets stämma. Tyvärr kom inte punkten om nya stadgar, som stämman röstade om första gången förra året, med på dagordningen.

Eftersom dagordningen inte kan ändras i efterhand, så har vi valt att även kalla till extrastämma som kan behandla den frågan, i direkt anslutning till ordinarie stämma.

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma!

Container 17-21 maj

Denna finner ni i anslutning till miljöhuset. I denna kan ni ställa in exempelvis möbler som ni inte riktigt lyckats få iväg till tippen.

I containern kan även trasiga resväskor och liknande, som vi sett att vissa av våra medlemmar helt obekymrat valt att ställa ifrån sig i miljöhuset, kastas.

OVK

Styrelsen har påbörjat arbetet med att personligen informera berörda medlemmar om eventuella anmärkningar. Känner du inte oss sedan tidigare, så legitimerar vi oss gärna — allt för att informationen ska nå sin mottagare, utan att för den delen skapa otrygghet!

AUTOMATISKA DÖRRSTÄNGARE

På grund av att dörrarna mellan trapphus och källare allt för ofta lämnas öppna, så har vi beställt automatiska dörrstängare. Arbetet med att installera dessa har påbörjats, och kommer fullföras inom kort. Detta beslut har fattats då det av säkerhetsskäl är viktigt att dörrarna hålls stängda, för att undvika ökad risk för spridning vid en eventuell brand.

UPPDATERING OM INBROTTSFÖRSÖKEN

Efter de mer eller mindre lyckade inbrottsförsöken i källarna i mars, så är nu de trasiga rutorna i källardörrarna utbytta, och dörrarna är åter möjliga att använda!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

13 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page