top of page

Medlemsinfo nr 8 2019

Vi vill börja med att tacka alla medlemmar som kom på stämman för engagemanget. Det var riktigt kul att se så många av er på plats, och att vi fick både nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, valberedning och internrevisorer inför det kommande året är extra roligt!


Styrelsen nås, precis som tidigare, på styrelsen@brfviborg1.se och vi har dessutom öppet hus som vanligt den första helgfria tisdagen i varje månad, om inte annat anges på hemsidan och i anslutning till styrelserummet.


Medlemsinfon framöver

För att så snabbt som möjligt nå ut med ny information så publicerar vi numera medlemsinfon på hemsidan och i trapphusen. Detta sparar även på vår miljö, när vi inte behöver trycka upp 122 upplagor av all information vi behöver nå ut med.

De medlemmar som inte har möjlighet att ta emot medlemsinfon per mail och därför önskar att få medlemsinfon i brevlådan, kan ringa 040-917841 och lämna ett meddelande på telefonsvararen om detta. Glöm inte att uppge det 3-siffriga lägenhetsnumret.


Fastighetsskötseln

Som vi informerat om i tidigare medlemsinfo så är nu avtalet med Gyllix, som det senaste året skött om våra fastigheter, avslutat. Vårt nya avtal med SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) startade den 1 juni, och en del av de nya rutinerna har börjat komma på plats. SBC kommer hantera både städning, fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel hos oss, åtminstone tills årsskiftet, vilket ger oss möjlighet att utvärdera tjänsterna under sommaren och hösten.

All felanmälan av gemensamma utrymmen, eller de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för enligt stadgarna, görs framöver till SBCs kundservice på:

www.sbc.se/felanmalan eller 0771-722 722

Fastighetsskötaren kommer utföra kontinuerlig tillsyn i våra fastigheter och i samband med detta kommer de inkomna felanmälningarna hanteras. Ibland finns behov för omprioriteringar, så mindre akuta ärenden kan ibland få vänta lite längre. Detta är helt normal procedur. I samband med felanmälan får du antingen ett sms eller ett mail som bekräftar att anmälan är mottagen.


Har du sedan frågor om hur det går med ditt ärende så är det i första hand SBCs kundservice som kan svara på dessa.


Skadejouren

Även numret till skadejouren har lämnats ut till varje lägenhet. En jourutryckning kostar från 3 125 kr och uppåt. Om jouren rings ut på ärenden som INTE riskerar att skada liv eller egendom så belastas denna kostnad medlemmen som ringt.

Grinden

Vid frågestunden efter stämman kom frågan upp om att låta grinden ut mot kommunens gångväg som finns mellan Bellevuevägen 6 och övriga hus i föreningen vara olåst. Förslaget då var att vi under en provperiod skulle testa detta och se vad det gav för resultat. I efterhand har det dock framkommit att stämman 2012, efter en motion, fattat beslut om att denna ska hållas låst. Styrelsen får därför inte gå emot detta utan ett nytt stämmobeslut. Vi föreslår därför att den eller de medlemmar som önskar ändring på detta inkommer med en motion som då kan tas upp på nästa ordinarie eller extra föreningsstämma.

110 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page