top of page

Medlemsinfo nr1 2019

Förändringar i styrelsen

Anne Olsson, vår ordförande sedan många år, har sålt sin lägenhet och därför också avgått från sitt styrelseuppdrag.


Även vår vice ordförande Wictor Paulsson och kassör Bodil Johansson har valt att avsäga sig sina förtroendeuppdrag från och med årsskiftet 2018/2019.

Vi vill därför passa på att tacka dem alla för tiden, arbetet och engagemanget de under årens lopp lagt ner för föreningens bästa!


Då styrelsen konstituerar sig själv, det vill säga väljer vem inom styrelsen som har vilken roll, hade vi i december ett konstituerande styrelsemöte där Emma Bergvall valdes till ny ordförande. Exakt hur övriga roller kommer fördelas mellan Mia Björkman, Selma Maric och Josefine Norrsell, återkommer vi med senare.


Inför Årsstämma 2019

Har du förslag eller idéer och vill lämna in en motion till årsstämman i maj? Välkommen att lämna in motionen i styrelsens brevlåda eller via mail (styrelsen@brfviborg1.se) senast 1 februari. Blankett finns att hämta på nästa öppet hus den 8 januari kl 18.30, eller på hemsidan under blanketter.


Vill du inte använda den färdiga blanketten går det bra att skriva en egen motion innehållande följande uppgifter:

  • Titel: Motion till Brf Viborg 1

  • Datum

  • Motionär/motionärer

  • Lägenhetsnummer (3-siffrigt)

  • en tydlig och informativ rubrik

  • Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

  • Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

  • Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslag till beslut/yrkande

  • Bifoga eventuella bilagor

Julgranar och cyklar

Påminnelse om att  julgranar ska ställas vid trädgårdsavfall vid miljöhuset. Utrensade cyklar finns kvar, men kommer att forslas bort inom de närmsta 14 dagarna, då vi nu har förvarat dem i 3 månader.


Med vänlig hälsningar Styrelsen

93 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page