top of page

Medlemsinfo nr 5 2019

OVK efterkontroll 24 april

Vi har nyligen gått ut med brev till samtliga ca 30 lägenheter som fick anmärkningar vid den obligatoriska ventilationskontrollen 2016/2017.


Det är som vi informerat om av yttersta vikt att dessa anmärkningar åtgärdas, och att kontrollanterna från Bravida ges tillträde att kontrollera de lägenheter som tidigare inte varit hemma eller som fått en 2:a detta onsdagen 24 april.


Utöver att anmärkningarna i vissa enskilda fall rör sig om en direkt brandfara, så kostar alla dessa OVK-efterkontroller föreningen massor av pengar.


Systematiskt Brandskyddsarbete

Vår förening bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete med hjälp av Anticimex. Detta innefattar även att alla vi boende hjälps åt att hålla trapphus och källare samt vinds- och källargångar fria från saker som inte hör hemma där.


Det är okej att ha någon mindre prydnad eller växt i fönsterkarm i trapphuset, så länge den sköts dvs. jorden är fuktig och blomman lever. Annat kommer plockas bort.


Det är okej att öppna fönstren i trapphus och vädra men dessa skall då stängas igen efter en kort stund. Tänk dock på att energiförbrukningen ökar när kylig luft kommer in. Om detta missbrukas/inte sköts kan vi bli tvungna att låsa fönstren så att dessa inte kan öppnas alls.


Det är inte okej att förvara eller lämna saker i källar- och vindsgångar (undantaget det egna låsbara förrådet) om detta ändå görs – kommer sakerna omgående att plockas bort och antingen slängas eller förvaras och fås då tillbaka mot en avgift.


Vi påminner om att föreningen ger alla medlemmar tillgång till en container 4 gånger/år där man kan lämna av/slänga möbler och grejer. Nästa container kommer placeras ut i slutet av maj.


Miljöhuset

Nu har bytet av leverantör slutförts, och vi har fått nya kärl och ett nystädat miljöhus. Vi hoppas därför att samtliga medlemmar tar sig tid att kontrollera vad som får slängas i vilket kärl och vilken plats dessa står på, då vi vid bytet också ändrat plats på samtliga avfallstyper.

71 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

bottom of page