top of page

Pågående underhåll

Som en del boende på Hillerödsvägen kanske redan har hunnit märka så har det pågått en del arbete i källaren den senaste veckan.


https://www.brfviborg1.com/utfort-och-kommande-underhall hittar ni alltid information om planerat underhåll, och det som alltså är på gång just nu är en uppgradering av värmesystemet.


Det nyligen påbörjade arbetet innefattar bland annat byte av fjärrvärmeväxlare, pumpar och expansionskärl - då samtliga passerat sin tekniska livslängd, och även om de ännu inte gått sönder så varken kan eller vill vi riskera att hamna i en situation där vi plötsligt sitter utan värme på vintern.


Hur påverkar då detta dig som medlem?

  • Som boende på Hillerödsvägen så kommer du troligtvis höra en del ljud, eftersom det är här fjärrvärmecentralen är placerad och här allt arbete utförs.

  • Vid omkoppling till det nya systemet så kommer fler medlemmar beröras, men då informerar entreprenören (Arildssons Rör) om detta i trapphusen någon dag innan.

  • Och i förlängningen förväntas åtgärderna bidra till sänkta driftskostnader för föreningen.

115 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

bottom of page