top of page

Resultat radonmätning

I januari informerade styrelsen om att föreningen skulle göra en mätning av radon i våra fastigheter. Ett antal lägenheter och lokaler valdes ut efter de anvisningar som vi fick från företaget som levererade och sedan analyserade mätutrustningen.


Mätningen pågick under 2 månader, med start i början av februari och den avslutades i början av april. Därefter skickades dosorna iväg för analys.

Resultatet som kom var positivt, samtliga lägenheter/lokaler ligger väl under gränsvärdet för bostäder och arbetsplatser.

Det förekommer således inte radonhalter som gör att föreningen behöver vidta några åtgärder.

Vi vill också tacka de lägenhetsinnehavare som medverkat under mätningen!

Liknande inlägg

Visa alla

Vid översvämning och skador utanför kontorstid

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Comments


bottom of page