top of page
  • Cornelia

Sophantering / Miljörum


Bra och rätt sortering ger lägre kostnader för föreningen. För att kunna bibehålla funktionsduglit och trevligt miljörum är din insats viktig. Så som vårt miljörum hanteras just nu är långt ifrån okej. Alla har ett ansvar och det är inte meningen att vi i styrelsen ska behöva vika ihop bland annat era kartonger.


Kartonger ska vikas ihop och tillplattas innan de kastas. Större förpackningar och emballage (från möbler och liknande) tar du själv ansvar för och lämnar på Sysav återvinningscentraler.


Det finns ett kärl för småelektronik i miljörummet. Exempel på småelektronik är mobiltelefon, hårtork, köksmaskiner, dator, lampor, borrmaskiner, elsladdar och batteridrivna leksaker.


Vid fulla kärl för t.ex. glas vid storhelger, ta ansvar och lämna dem själv på återvinningsstation. Eller vänta tills kärlet är tömt.  Två sådana återvinningsstationer ligger väldigt nära vår förening, en vid Lidl och en vid biltvätten rakt över gatan.


Vid överfulla kärl (om locket inte går att stänga) finns stor risk att kärlet inte töms. Går det inte att stänga locket, släng inget då!


Kommer vi på ngn som inte sköter sig kommer vi tilldela medlemmen en avgift på 500kr.


Bilden ni ser är en nytagen bild från miljöhuset, ni som känner att ni hjälpt till att skapa detta kaos kanske ska tänka efter en hel del, hur kan man tro att denna hantering någonsin är okej?


Vi hoppas att alla tar ansvar och hjälper till för att hålla ordning i miljörummet, för det är ALLAS ansvar!

Hälsningar Styrelsen

146 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Information till alla medlemmar

Hej, Just nu håller vi på med att inventera förråden, lappar är uppsatta i alla trappuppgångar som varje medlem ska fylla i. Uppskattar om alla gör det i tid. Styrelsen har även fått till sig informat

Nu påbörjas arbetet med installation av spaltventiler

Hej, Arbetet med spaltventiler påbörjas den 8/4 och det är Bellevuevägen 4c de börjar med. Det är svårt för oss i nuläget att beräkna tiden för arbetet per lägenhet, men det vi vet med oss är att de

Comments


bottom of page