top of page

Tider för OVK 24 april

Nu har vi fått de tider som gäller på onsdag (24/4). Bravidas kontrollant kommer att befinna sig i följande hus under följande tider:


8:00-10:00

Bellevuevägen 4 (C, A) Bellevuevägen 6 (A, B, C)


9:00-11:00

Bellevuevägen 2 (A, B, C)


10:00- 12:00

Köpenhamnsvägen 34 (C, B, A) Hillerödsvägen 5 (B, C)


13:00-15:00

Köpenhamnsvägen 32 (A, B, C)


Observera:

Detta är en OBLIGATORISK efterkontroll för de lägenheter som fått ”Ej hemma” eller en ”2:a” vid senaste ventilationskontrollen. Har du nyligen flyttat in och därför inte fått det brev som styrelsen delade ut i brevlådorna (i berörda lägenheter) under vecka 13, och är osäker på om detta gäller dig eller om säljaren glömt lämna informationen vidare till dig, kontakta styrelsen.


Har du inte möjlighet att vara hemma?

Bäst är såklart om du avtalar med någon du känner att denne är hemma hos dig och kan öppna för kontrollanterna under den tid som nämns ovan.

Går inte det så får du göra något av följande:


Alternativ 1:

Nycklar kan vid behov lämnas till någon i styrelsen personligen vid följande tidpunkt:


Onsdag 24/4 07:30 - 08:00 i styrelserummet på Köpenhamnsvägen 32.


Obs: Medlemmar som inte bor i detta hus kommer in via källardörrarna på gavlarna.


Alternativ 2:

Avtala med en granne, i samma trappuppgång, som är hemma att han eller hon öppnar och stänger efter kontrollanten. Viktigt att du i så fall sätter en lapp på din dörr där du anger grannens namn, lägenhetsnummer (005-126) och våning, så att kontrollanterna enkelt hittar dit!


Alternativ 3:

Nycklar kan också läggas i vaktmästarnas brevinkast, i källaren på Hillerödsvägen 5. Ni som inte bor i det huset kommer in via källardörren på C-gaveln.

Nycklarna till lägenhetsdörren (vanligtvis 2 olika lås) ska märkas väl med namn och 3-siffrigt lägenhetsnummer. Lämna inte in några taggar eller andra nycklar än de som går till själva lägenhetsdörren.


Förtydligande 2019-04-19 18:48

Återlämning:

Nycklar som lämnas till styrelsen eller vaktmästaren återlämnas genom brevinkastet efter utförd kontroll.

Liknande inlägg

Visa alla

Medlemsinfo nr 6 2019

Tomträtten Vi har idag delat ut information i brevlådorna om kommande aktiviteter gällande tomträtten. Läs och återkoppla om ni är intresserade av att delta. Första tillfället är redan nu på tisdag! O

Medlemsinfo nr 5 2019

OVK efterkontroll 24 april Vi har nyligen gått ut med brev till samtliga ca 30 lägenheter som fick anmärkningar vid den obligatoriska ventilationskontrollen 2016/2017. Det är som vi informerat om av y

Comments


bottom of page