top of page

Vi behöver bli fler!

Styrelsen för brf Viborg 1 ska enligt gällande stadgar bestå av 3-7 ledamöter och 0-2 suppleanter. Alltså upp till 9 personer som ska dela på arbetsbördan det trots allt innebär att sköta en bostadsrättsförening i vår storlek. Att kunna dela arbetet på så många personer som möjligt är helt avgörande för att vi på vår fritid ska hinna ta tag i allt vi behöver göra och besvara alla medlemsärenden som inkommer via mail.

I nuläget består styrelsen av totalt fyra medlemmar.


Valberedningens uppdrag är ett av de absolut viktigaste förtroendeuppdragen, och det är att föreslå kandidater till samtliga förtroendeuppdrag för årsstämman att fatta beslut om. Valberedningen består just nu av en person som ensam ska försöka få kontakt med samtliga 122 lägenheter för att hitta lämpliga kandidater.

En medlem.


Revisorernas roll är att granska årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning. En till två revisorer samt upp till två revisorssuppleanter ska väljas vid varje stämma. I nuläget har vi en extern revisor och en internrevisor.

Alltså en medlem.


Av i skrivande stund 154 medlemmar (varav 2 är juridiska personer) så är det alltså totalt 6 medlemmar som engagerar sig i olika förtroendeuppdrag i föreningen. Det är orimligt lite i en förening av vår storlek.


Vi vill därför verkligen vädja till er alla att verkligen fundera igenom vad det är du skulle kunna bidra med. Är du en fena på juridik? Tycker du om att skriva och har lätt för att föra protokoll? Kanske har du läst ekonomi? Eller jobbar inom byggbranschen? Vi har ju ständigt pågående projekt av olika slag, som vi behöver hjälp att ta tag i. Du kanske till och med har erfarenhet av att leda projekt? Kanske är du en sådan där supermänniskokännare som har lätt för att prata med alla dina grannar och passar som valberedare? Och även om du kanske inte har någonting specifikt du känner att du kan bidra med, så kanske du kan bidra med din tid? För det är ju trots allt så att förtroendeuppdragen tar en del tid i anspråk. Det räcker inte att kunna komma på ett styrelsemöte per månad och sedan inte ens kunna svara på mail mellan mötena.


Till styrelseuppdraget krävs en viss teknisk förståelse, då stor del av styrelsearbetet sker digitalt i olika leverantörers portaler och i vårt eget ärendehanteringssystem. Har du aldrig suttit framför en dator, eller tycker det är allt för komplicerat att skicka mail, så kan det kanske bli lite för mycket att hantera... Även revisorernas granskning sker digitalt.


Oavsett förtroendeuppdrag så bör du ha förståelse för att föreningen och styrelsens arbete styrs av bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar och ordningsregler, och alltså inte handlar om att gå efter vad man själv tycker och känner.


Långsiktighet behövs

Oavsett om du är helt ny i föreningen, eller av andra skäl inte engagerat dig ännu under din tid i föreningen, så vill vi påminna om att om du ämnar bo här under mer än ett par månaders tid så ligger det i ditt absoluta intresse att det finns en fulltalig styrelse, en valberedning och ett lämpligt antal revisorer som bryr sig om föreningen. Några av ovanstående sex förtroendevalda medlemmar gör just nu sitt sista år, så efter nästa stämma kommer många platser behöva fyllas.


Informationsmöte

Vill du veta mer om de olika rollerna och uppdragen som finns, anmäl dig till informationsmöte. Datum är ej fastställt men anmälan görs via evenemanget som finns på brfviborg1.com/kalender. Anmäl dig redan nu för att få automatiska uppdateringar så fort vi bokat ett datum!

Frågor?

Är du intresserad av att veta mer, vänligen kontakta valberedningen via valberedningen@brfviborg1.se snarast!Styrelsen och Valberedningen

148 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vid översvämning och skador utanför kontorstid

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Comments


bottom of page