top of page
  • Cornelia

Viktig information!

Hej,

Här kommer viktig information!!


Avgiftshöjning

Tyvärr höjs avgifter överallt just nu, vilket innebär att vi måste höja vår avgift på nytt. Totalt kommer den nya höjningen bli 12%, höjningen innefattar även värmetillägg. Det är inte säkert att höjningen är tillräcklig för att täcka ökade kostnader, styrelsen har därför påbörjat ett arbete med att se över föreningens kostnader.

Cykelrensning

Den 31 januari kommer ett företag till Brf Viborg1 för att märka upp våra cyklar inför kommande cykelrensning. De cyklar där märkningen inte avlägsnats kommer att hämtas den 28 februari 2023.


Hälsningar styrelsen


190 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Hej, Vi är i stort behov av att komma i kontakt med medlemmen som har tillgång till källarförråd 512 på Bellevuevägen 2. Ocab ska hämta fläkten på måndag (11/12 )som blev ditsatt efter översvämningen

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändring av avgiften inför 2024. Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 15% . Års

Hej, Vill informera om att det blev översvämning i källarutrymmet på Bellevuevägen 2 igår. Ocab har varit där vid två olika omgångar, men det fortsätter tränga in vatten genom fasaden. Vi kommer ha k

bottom of page