top of page

Viktig information om kommande underhållsarbete

För en sammanfattning av när och hur detta kan komma att påverka dig, se rubriken "Åtgärd 2".


Vid fyra tillfällen sedan slutet av augusti har en jordfelsbrytare i ett av husen slagit ut.

En morgon i slutet av augusti slutade taggarna fungera i husen på Bellevuevägen. Detta lyckades vaktmästarna lokalisera till en jordfelsbrytare som slagit ut kvällen innan, och taggarna slutade fungera för att batteribackupen till taggsystemet tagit slut snabbare än förväntat.


Kvällen den 12 september fick vi, mitt i en period när vår TV-leverantör hade en del störningar på sina tjänster, information om att TV-kanalerna i samtliga hus hade slutat fungera. Inte förrän vi fick information om att elen hade försvunnit i trapphus och källare i ett av husen kunde vi lokalisera problemet till ovan nämnda jordfelsbrytare.


Därefter slog jordfelsbrytaren ut även 7 oktober och 9 oktober.


Att vi inte gått ut med information om detta tidigare, beror på att vi varit tvungna att invänta bekräftelse på datum och tid för åtgärd, och ville få med detta på samma informationsbrev.


Åtgärd 1:

Vi har beställt nya batterier med större kapacitet till taggsystemet för att undvika att taggarna slutar fungera om elen försvinner.


Åtgärd 2:

Fredagen den 19 oktober kl 11-15 kommer både TV och taggar att delvis kopplas om och läggas på separata säkringar, för att säkra upp så att dessa inte slås ut av andra jordfel i framtiden.

Detta innebär att elektrikerna under tiden de arbetar kommer behöva stänga av fastighetselen (ej att förväxla med lägenhetselen) på Bellevuevägen 4 samt bredband/taggar/TV i samtliga hus.


Vi hoppas på förståelse för de störningar som kan uppstå i samband med arbetet som ska utföras, men även för det faktum att ytterligare avbrott kan inträffa i väntan på denna åtgärd.


Med vänliga hälsningar Styrelsen

49 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Avgiftsförändringar för 2022

Höstens budgetmöte med SBC är nu avklarat och vi har beslutat följande förändringar av avgifterna inför 2022: Årsavgiften, både för bostadsrättslägenhet och bostadsrättslokal, kommer att öka med 10%.

Inbrottsförsök

Vi har precis fått information om att en medlem på Köpenhamnsvägen 34 nyligen fått låset till sitt vindsförråd uppklippt. Då det endast är medlemmar i det berörda huset vars taggar fungerar upp på vin

E.On SmartKomfort

Som vi informerat om på https://www.brfviborg1.com/information/underhåll så pågår just nu arbete med energioptimering. E.On SmartKomfort går kortfattat ut på att det placeras ut inomhusgivare i ett an

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page