Årsstämma 2021 - sista datum för poströstning
tis 29 juni | Styrelsens brevlåda

Årsstämma 2021 - sista datum för poströstning

Poströstningsformulären som delades ut i brevlådorna 2021-06-02 ska vara styrelsen tillhanda senaste dagen före stämman, kl 22:00.
Registrering är stängd

Tid och plats

29 juni 2021 22:00
Styrelsens brevlåda, Köpenhamnsvägen 32, 217 43 Malmö, Sverige