top of page

Att hyra ut i andrahand

Andrahandsupplåtelse, ofta kallat andrahandsuthyrning, innebär att någon annan än bostadsrättshavaren/medlemmen självständigt nyttjar bostadsrätten. Detta gäller alltså även om den som självständigt nyttjar bostadsrätten inte betalar någon hyra. Och även om den som självständigt nyttjar bostadsrätten är exempelvis barn, förälder eller syskon till den som är medlem/bostadsrättshavare.


Bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste ansöka om detta hos föreningen. Styrelsen accepterar uthyrningen om bostadsrättshavaren har skäl för ansökan. Tillståndet begränsas till viss tid. Om en bostadsrättshavare hyr ut utan tillstånd, kan styrelsen anmana till rättelse inom två månader från att styrelsen fått kännedom om uthyrningen. Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift på tio procent av ett prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrningen.


Om styrelsen inte godkänner din ansökan om andrahandsuthyrning har du rätt att överklaga detta beslut hos Hyresnämnden. Se deras hemsida för ytterligare information.

Hur du ansöker om andrahandsupplåtelse

Ladda ned blanketten Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand, som du hittar under Dokument. Samtliga delägare av lägenheten fyller i blanketten. Skicka blanketten, tillsammans med en kopia på kontraktet mellan dig och din andrahandshyresgäst, till den ekonomiska förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt/Felanmälan.


Invänta godkännande via mail som skickas ut automatiskt när styrelsen har godkänt uthyrningen.


Den som inte själv har möjlighet att skriva ut blanketten kan hämta en i anslutning till öppet hus. Datum för nästa öppet hus hittar du i kalendern.


Observera

Styrelsen har inte möjlighet att behandla ansökningar som inkommer på annat sätt än ovan nämnda.


Medlemsinfo

Vi rekommenderar att den medlem som ska hyra ut sin lägenhet registrerar sig för att få medlemsinformationen via mail. Detta för att inte missa viktig information som kan påverka dig som medlem under uthyrningsperioden.

Namnskyltar vid andrahandsupplåtelse

I samband med godkänd andrahandsupplåtelse beställer föreningen nya namnskyltar till trapphustavla och porttelefon, med det namn som ansökan gäller. Observera att det är viktigt att texta tydligt på ansökan för att undvika missförstånd. 


Skyltbyte

Skyltarna på trapphustavlan är gråa med vit text, porttelefonen vita med svart text. På lägenhetsdörren kommer fortfarande den faktiska medlemmens namn stå kvar.


Observera

Det är tillåtet att sätta upp en lapp med ditt eget och eventuell sambos namn på dörren, men klisterlappar och annat som sätts upp på föreningens trapphustavlor eller porttelefoner kommer att plockas bort. Eventuell rengöring eller ersättning av skador på glaset kommer att debiteras bostadsrättsinnehavaren vars lägenhet det berör.

bottom of page