top of page

Ansvarsfördelning

Lägenhetsdörrar: Medlemmens ansvar enligt stadgarna §21

Ytterdörrar, samt till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning, förutom målning av ytterdörrens yttersida.

Nya elskåpsnycklar

Elskåpen

I trapphusen finns ett elskåp på vardera våningsplan. I dessa finns bland annat huvudsäkringen till respektive lägenhet.

Nya lås

Av säkerhetsskäl, eftersom många nycklar saknades och flera skåp stod uppbrutna, så byttes under hösten 2019 låsen ut.

Utdelning av nycklar

Nya nycklar har delats ut vid ett antal olika tillfällen. Har du missat alla tillfällen, så kan du anmäla dig till nästa öppet hus i kalendern.

Nycklar

Föreningen anlitar Lennart Lundh på Lundhs låssmedja för allt vad gäller nycklar och lås i föreningen. Även du som medlem har på egen bekostnad möjlighet att kontakta Lennart vid behov av låstjänster och tvättstugekolvar.

Kontaktuppgifter:

Telefon 0705266265

Observera:

Detta är INTE något journummer, och felanmälan gällande föreningens portar och taggsystem ska alltid gå genom SBC.

Tagg till portsystemet

Till varje lägenhet har det från början funnits 3 taggar. Det är säljarens ansvar att dessa överlämnas till köparen vid lägenhetsöverlåtelse.

Förlust

Det är viktigt att alltid omgående anmäla förlust av tagg till styrelsen så att denna kan spärras, så att inte obehöriga får tillgång till våra hus.

Kostnad

Saknar du en tagg eller har den gått sönder kan ny tagg till portsystemet erhållas för 200kr/tagg. Kontakta styrelsen för att beställa en ny.

Felsökning och felanmälan

Innan felanmälan görs:

  • kontrollera om det gäller alla dörrar du vanligtvis har tillgång till eller enbart en kontrollera om det bara är en av dina taggar eller alla hör med en granne om denne också upplever samma typ av problem.

  • Gäller det enbart en tagg så kan en ny beställas enligt instruktionerna ovan.

  • Gäller det samtliga taggar är det bra om du både mailar styrelsen och gör en felanmälan.

bottom of page