top of page

Radiatorer

Underhållsansvar

Medlemmar ansvarar endast för målning av radiatorer.


Det innebär också att målning av radiatorer är det enda du som medlem får lov att göra med radiatorerna utan styrelsens skriftliga godkännande.


Antal radiatorer per lägenhet?

Samtliga lägenheter har försetts med minst en radiator per rum. Detta gäller i kök, sovrum, vardagsrum, hall och badrum.


Det händer dessvärre ibland att vissa medlemmar (tidigare eller nuvarande), trots att det inte är tillåtet, väljer att plocka bort radiatorer i samband med renovering.


Har du flyttat in i en lägenhet som inte har ett element per rum, vänligen kontakta styrelsen så fort du upptäcker att det saknas.


Felanmälan

Upplever du att det trots låg utomhustemperatur inte finns någon värme i dina element/radiatorer så görs felanmälan i vanlig ordning till förvaltaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Golvvärme

Föreningen har INTE försett någon lägenhet med golvvärme, och ansvarar således inte för att golvvärmen fungerar.

Grönt vatten

I föreningens radiatorer och värmesystem rinner sedan mars 2021 grönt vatten från E.ON.

Det gröna vattnet innebär bland annat följande:

  • En normal livslängd för en radiatorkrets är vanligtvis 40-50 år. Tillförseln av syre- och mineralrikt kranvatten gör att rören rostar sönder och det blir en kostsam investering att byta ut kretsen. Nu finns möjligheten att få samma skonsamma vatten i radiatorkretsen som E.ON använder i sina fjärrvärmeledningar.

  • I E.ONs fjärrvärmeledningar används ett bra vatten, totalavsaltat och pH-korrigerat. Tillsatsen av rostinhibitorer innebär att eventuella syremolekyler i vattnet förbrukas innan de hinner förena sig med järnet. För att underlätta en eventuell läcksökning är vattnet färgat grönt med ett livsmedelklassat färgämne - pyranin.

  • En påfyllningsanordning sätts mellan kundens radiatorskrets och E.ONs fjärrvärmekrets. Den ersätter den påfyllningsanordning som idag finns till kallvattenledningen. Påfyllnaden sköts även fortsättningsvis av fastighetsskötaren men med ett förädlat och mycket skonsamt vatten.

  • Påfyllningsanordning omfattar fyra ventiler, en flödesmätare och avtappning. Det är en konstruktion utformad för att möta de tryckskillnader som förekommer mellan kretsarna. Innan första användningen kommer E.ON självklart ut och provtrycker för att kolla att systemet fungerar. Samtidigt ordnar vi en handhavandeutbildning för fastighetsskötaren.

  • Om man behöver gör stora påfyllning till radiatorkretsen kan det indikera att det finns läckor i systemet. En viss avdunstning förekommer, men stora vattenmängder på drift kan betyda risk för följdskador med fukt och mögelpåväxt i huset. I och med att E.ON mäter påfylld volymen kan ni få en uppfattning om det kan finnas läckage. Tidig upptäckt kan spara pengar.

  • Som tidigare nämnts så är vattnets kvalitét bra för radiatorkretsen och dess livslängd ökar.

  • Vattnets kvalitét är också bra för värmeväxlaren som inte blir igensatt lika snabbt. Ventiler och termostater kommer att fungera bättre då försmutsning undviks. Detta ger en bättre avkylning vilket ger en lägre kostnad för din fjärrvärme. Lägre förbrukning är naturligtvis något som är positivt för miljön.

  • Minskad försmutsning av vattnet resultera även i färre problem med radiatorerna vilket ger en förbättrad boendekomfort och minskat underhållsbehov.

  • Bättre boendekomfort – Minskad energiförbrukning - Minskad miljöpåverkan - Lägre kostnader

bottom of page