top of page

Medlemsinfo december 2017

Fräsning

Vi har under åren haft problem med stopp i avloppen och då detta eskalerat på senare tid, så måste vi åtgärda detta. I mitten av januari 2018 påbörjas arbetet med fräsning och spolning av bottenavlopp. I samband med detta kommer entreprenören behöva få tillgång till vissa förråd, vi återkommer när det närmar sig med information om vilka medlemmar/lägenheter som är direkt berörda. Arbetet beräknas ta ca 1 vecka per hus.

För att minimera denna typen av kostnader i framtiden, så är det ytterst viktigt att vi alla är medvetna om vad vi får och inte får lov att spola ner i avloppen, både i kök och badrum. För mer information gå in på VA-syds hemsida.

Miljöhuset

Många av våra medlemmar är väldigt duktiga på att sortera sitt avfall, och det är jättebra! Vi har dock uppmärksammat att behovet av kärl för papp och plast har varit större än tillgången och därför har vi nu fått in ytterligare kärl.

Nya skyltar med tydlig information kommer inom kort att sättas upp i anslutning till respektive kärl för att underlätta sorteringen.

Kaniner

Då kaninstammen i området ännu en gång blivit väldigt stor, så är skyddsjakt nödvändig och kommer att återupptas i början av nästa år.

Brandvarnare

Nu när julen närmar sig, så vill vi ta tillfället i akt att påminna er om att kolla batterierna i era brandvarnare, och hålla koll på levande ljus.

Öppet hus

Nästa öppet hus är 9 januari 2018.

Vi önskar samtliga medlemmar, både nya och gamla, en riktigt god jul och gott nytt år!

Styrelsen


9 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

Vid översvämning och skador utanför kontorstid

Vänligen ta kontakt med skadejouren vars telefonnummer sitter uppsatt i samtliga trapphus. Det finns ingen som helst mening att felanmälan ett stopp i ett avlopp via SBCs hemsida på en lördag, då dess

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page