top of page

Viktig info om varmvatten

Vi vill härmed be er alla att vara lite extra vaksamma på om vattnet är för varmt nu, då det kan finnas risk för skållning när det idag skickats ut vatten i systemet som är över 70 grader.


I juli månad mottogs en felanmälan gällande för varmt vatten i kranen. Denna inkom, precis som den ska, till SBC. Denna blev - vad vi kan se - inte vidaresänd till styrelsen, utan behandlad som en enskild händelse av SBC. Och eftersom inga ytterligare felanmälningar gjorts är det ingenting som skickats vidare till oss - så som det ofta görs när flera lägenheter drabbas av samma fel.


Vi har dock nu mottagit information om att det finns fler lägenheter i föreningen som har problem med att vattnet är "för varmt", eller åtminstone "varmare än tidigare".


Vi har därför idag haft tekniker ute som tittat på värmesystemet, och de kunde konstatera att det under det senaste dygnet skickats ut för varmt vatten. Detta kommer att åtgärdas under morgondagen, eller efter helgen, beroende på när reservdelar går att få tag på.


Vi vill härmed därför be er alla att vara lite extra vaksamma på om vattnet är för varmt nu, då det kan finnas risk för skållning när det som idag skickats ut vatten i systemet som är över 70 grader.


Det är också extremt viktigt att den här typen av fel anmäls till SBC, så att vi kan få information när det uppkommer fel som drabbar stora delar av föreningen. Det är inte tillräckligt att man pratar ihop sig med sina grannar och låter en medlem felanmäla problemet, då finns risk att det hamnar mellan stolarna och ses som ett enskilt ärende som bara berör en enstaka lägenhet.

126 visningar

Liknande inlägg

Visa alla

E.On SmartKomfort

Som vi informerat om på https://www.brfviborg1.com/information/underhåll så pågår just nu arbete med energioptimering. E.On SmartKomfort går kortfattat ut på att det placeras ut inomhusgivare i ett an

Comments


bottom of page